Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Muqadimo
3235
1
2
Surah Al Naas - Al Ikhlaas
7417
0
3
Surah Al Masad
3116
0
4
Surah An-Nasar--Suurat Al Kawthar
2942
0
5
Surah Al-Maacuun - Surah Qureysh
2984
0
6
Surah Al-Fiil--Surah Al-casri
2502
0
7
Surah Al-Takathur-Surah Al-Qaricah
2291
0
8
Surah Al-Caadiyaat--Az-Zalzalah
2225
0
9
Surah Al-Bayyinah
1863
0
10
Surah Al-Qadr--Surah Al-Calaq
3079
0
11
Surah Al-Tiin--Surah Ash-Sharax
2940
0
12
Surah Ad-Duxaa
1546
0
13
Surah Al-Leyl
1522
0
14
Surah Ash-Shams
1418
0
15
Surah Al-Balad
1324
0
16
Surah Al-Fajri Aayah 1-26
1942
0
17
Surah Al-Fajri Aayah 27-30
1463
0
18
Surah Al-Gaashiyah
1618
0
19
Surah Al-Aclaa
1416
0
20
Surah Ad-Dhaariq
1461
0
21
Surah Al-Buruuj
1599
0
22
Surah Al-Inshiqaaq
1200
0
23
Surah Al-Mudhafifiin
1314
0
24
Surah Al-Infidhaar
1147
0
25
Surah Al-Takwiir
1453
0
26
Surah Cabasa
1317
0
27
Surah An-Naazicaat Aayah 1-33
1289
0
28
Surah An-Naazicaat 34-Surah An-Naba 16aad
1582
0
29
Surah An-Naba 17-40
1224
0
30
SurahAl-Mursalaat Aayah 1- 39aad
1315
0
31
Surah Al-Mursalaat 40-4 - Surah Al-Insan
1158
0
32
Surah Al-Insaan Aayah 5-21aad
1032
0
33
Surah Al-Insaan Aayah 22-31aad
814
0
34
Surah Al-Qiyaamah Aayah 1-40aad
1225
0
35
Surah Al-Mudathir Aayah 1-29aad
948
0
36
Surah Al-Mudathir Aayah 30-56aad
736
0
37
Surah Al-Muzamil Aayah 1-14aad
857
0
38
Surah Al-Muzamil Aayah 15-20aad
788
0
39
Surah Al-Jinni Aayah 1-10aad
1053
0
40
Surah Al-Jinni Aayah 11-17aad
745
0
41
Surah Al-Jinni Aayah 18-28aad
823
0
42
Surah Nuux Aayah 1-20-aad
1123
0
43
Surah Nuux Aayah 21-28-aad
955
0
44
Surah Al-Macaarij Aayah 1-18-aad
971
0
45
Surah Al-Macaarij Aayah 19 - 44-aad
883
0
46
Surah Al-Xaaqah Aayah 1-18-aad
799
0
47
Surah Al-Xaaqah Aayah 19 - 52aad
727
0
48
Surah Al-Qalam Aayah 1 - 32aad
917
1
49
Surah Al-Qalam Aayah 33 - 52aad
728
0
50
Surah Al-Mulk Aayah 1 - 11 -aad
1567
0
51
Surah Al-Mulk Aayah 12 - 30-aad
937
0
52
Surah At-Taxriim Aayah 1 - 5-aad
747
0
53
Surah Al-Taxriim Aayah 6 - 12-aad
833
0
54
Surah Adh-dhalaaq Aayah 1 - 3-aad
862
0
55
Surah Adh-dhalaaq Aayah 4 - 5-aad
857
0
56
Surah Adh-dhalaaq Aayah 6 - 12-aad
716
0
57
Surah At-Tagaabun Aayah 1 - 10-aad
679
0
58
Surah At-Tagaabun Aayah 11-18-aad
642
0
59
Surah Al-Munafiqun Aayah 1-8aad
1018
0
60
Surah Al-Munafiqun Aayah 9-11aad
689
0
61
Surah Al-Jumcah Aayah 1-8aad
752
0
62
Surah Al-Jumcah Aayah 9-11aad
1785
0
63
Surah Al-saff Aayah 1-6aad
677
0
64
Surah al-saff Aayah 7-14aad
452
0
65
Surah Al-Mumtaxinah Aayah 1-3aad
580
0
66
Surah Al-Mumtaxinah Aayah 4-9aad
532
0
67
Surah Al-Mumtaxinah Aayah 10-13aad
498
0
68
Surah Al-Xashr Aayah 1-5aad
796
0
69
Surah Al-Xashr Aayah 6-9aad
612
0
70
Surah Al-Xashr Aayah 10-17aad
587
0
71
Surah Al-Xashr Aayah 18-24aad
601
0
72
Surah Al-mujadalah ayah 1-4aad
1067
0
73
Surah Al-mujadalah ayah 5-7aad
578
0
74
Surah Al-mujadalah ayah 8-13aad
510
0
75
Surah Al-mujadalah ayah 14-22aad
478
0
76
Surah Al-xadiid Aayah 1-6aad
681
0
77
Surah Al-xadiid Aayah 7-11aad
478
0
78
Surah Al-Xadiid Aayah 12-19aad
714
0
79
Surah Al-xadiid Ayah 20-24 aad
489
0
80
Surah Al-Xadiid Aayah 25-29aad
454
0
81
Surah Al-waaqicah Aayah 1-26aad
773
0
82
Surah Al-waaqicah Aayah 27-40aad
557
0
83
Surah Al-waaqicah Aayah 41-56aad
1488
0
84
Surah Al-waaqicah Aayah 57-74aad
1057
0
85
Surah Al-waaqicah Aayah 75-96aad
560
0
86
Surah A-Raxman Aayah 1-25aad
842
0
87
Surah A-Raxman Aayah 26-45aad
504
0
88
Surah A-Raxman Aayah 46-78aad
501
0
89
Surah Al-Qamar Aayah 1-17aad
649
0
90
Surah Al-Qamar Aayah 18-32aad
570
0
91
Surah Al-Qamar Aayah 33-55aad
491
0
92
Surah An-Najm Aayah 1-18 aad
701
0
93
Surah An-Najm Aayah 19-32aad
533
0
94
Surah An-Najm Aayah 33-62aad
508
0
95
Surah Ah-dhuur 1-28 aad
625
0
96
Surah Ah-dhuur 29-49 aad
550
0
97
Surah Ad-Daariyaad 1-23 aad
620
0
98
Surah Ad-Daariyaad 24-40 aad
369
0
99
Surah Ad-Daariyaad 41-60 aad
419
0
100
Surah Qaaf Aayah 1-11 aad
657
0
101
Surah Qaaf Aayah 12-26 aad
562
0
102
Surah Qaaf Aayah 27-45 aad
389
0
103
Surah Al-Xujuraat ayah 1-9 aad
502
0
104
Surah Al-Xujuraat ayah 10-12 aad
423
0
105
Surah Al-Xujuraat ayah 13-18 aad
476
0
106
Surah Al-Fatx Aayah 1-10 aad
582
0
107
Surah Al-Fatx Aayah 11-24 aad
392
0
108
Surah Al-Fatx Aayah 25-29 aad
403
0
109
Surah Muxamed Aayah 1-12 aad
634
0
110
Surah Muxamed Aayah 13-24 aad
411
0
111
Surah Muxamed Aayah 25-38 aad
480
0
112
Surah Al-Axqaaf Aayah 1-8 aad
453
0
113
Surah Al-Axqaaf Aayah 9-14 aad
383
0
114
Surah Al-Axqaaf Aayah 15-19 aad
402
0
115
Surah Al-Axqaaf Aayah 20-28 aad
358
0
116
Surah Al-Axqaaf Aayah 29-35 aad
321
0
117
Surah Al-jaathiyah Aayah 1-20 aad
418
0
118
Surah Al-jaathiyah Aayah 21-37 aad
346
0
119
Surah Ad-Dukhaan 1-9 aad
550
0
120
Surah Ad-Dukhaan 10-29 aad
446
0
121
Surah Ad-Dukhaan 30-59 aad
430
0
122
Suurat Az-Zukhruf 1-25 aad
459
0
123
Suurat Az-Zukhruf Aayada 26-44 aad
381
0
124
Suurat Az-Zukhruf Aayada 45-66 aad
333
0
125
Suurat Az-Zukhruf Aayada 67-89 aad
358
0
126
Suurat Ash-Shuuraa 1-12 aad
375
0
127
Suurat ASh -Shuuraa 13-24 aad
379
0
128
Suurat Ash-Shuuraa 25-39 aad
409
0
129
Suurat Ash-SHuuraa 40-53 aad
362
0
130
Suurat Fussilat 1-18 aad
459
0
131
Suurat Fussilat 19-36 aad
374
0
132
Suurat Fussilat 37-54 aad
383
0
133
Suurat Ghaafir 21-40 aad
432
0
134
Suurat Ghaafir 1-20 aad
480
0
135
Suurat Ghaafir 41-65 aad
340
0
136
Suurat Ghaafir Aayada 66-85 aad
380
0
137
Suurat Az-Zumar 1-9 aad
428
0
138
Suurat Az-Zumar 10-31 aad
322
0
139
Suurat Az-Zumar. 32-52 aad
294
0
140
Suurat Az-Zumar. 53-75 aad
10283
0
141
Suurat Saad 1-25 aad
389
0
142
Suurat Saad 26- 44 aad
379
0
143
Suurat Saad 45-88 aad
423
0
144
Suurat As-Saaffaat 1-49 aad
544
0
145
Suurat As-Saaffaat 50-122 aad
416
0
146
Suurat As-Saaffaat 123- 182 aad
401
0
147
Suurat Yaasiin 1-12 aad
1222
0
148
Suurat Yaasiin 13-35 aad
756
0
149
Suutar Yaasiin 36-58 aad
556
0
150
Suurat Yaasiin 59- 83 aad
559
0
151
Suurat Faadhir 1-14 aad
441
0
152
Suurat Faadhir 15- 31 aad
337
0
153
Suurat Faadhir 32- 45 aad
333
0
154
Suurat Saba 1-14 aad
395
0
155
Suurat saba 15-30 aad
300
0
156
Suurat saba 31-54 aad
289
0
157
Suurat Al-Axzaab 1-11 aad
476
0
158
Suurat Al-Axzaab 12-27 aad
897
0
159
Suurat Al-Axzaab 28-40 aad
370
0
160
Suurat Al-Axzaab 41-52 aad
363
0
161
Suurat Al-Axzaab 53-58 aad
338
0
162
Suurat Al-Axzaab 59- 73 aad
355
0
163
Suurat As-sajdah 1-30 aad
461
0
164
Suurat Luqmaan 1-19 aad
706
0
165
Suurat Luqmaan 20-34 aad
375
0
166
Suurat Ar-Ruum 1-25 aad
427
0
167
Suuarat Ar-Ruum 41-60 aad
342
0
168
Suurat Al-Cankabuut 1-27 aad
500
0
169
Suurat Al-Cankabuut 28-45 aad
387
0
170
Suurat Al-Cankabuut 46-69 aad
342
0
171
Suurat Al-Qasas 1-13 aad
559
0
172
Suurat Al-Qasas 14-28 aad
412
0
173
Suurat Al-Qasas 29-50 aad
378
0
174
Suurat Al-Qasas 51-75 aad
363
0
175
Suuratul Qasaas 76-88 aad
333
0
176
Suurat An-Naml 1-19 aad
474
0
177
Suurat An-Naml 20-44 aad
644
0
178
Suurat An-Naml 45-81 aad
390
0
179
Suurat An-Naml 82-93 aad
414
0
180
Suurat Ash-Shucaraa 1-68 aad
404
0
181
Suurat Ash-SHucaraa 69-140 aad
394
0
182
Suurat Ash-Shucaraa 141-191 aad
363
0
183
Suurat Ash--Shucaraa 192-227 aad
312
0
184
Suurat Al-Furqaan 1-20 aad
420
0
185
Suurat Al-Furqaan 21-34 aad
293
0
186
Suurat Al-furqaan 35-62 aad
275
0
187
Suurat Al-Furqaan 63-77aad
284
0
188
Suurat An-Nuur 1-10 aad
535
0
189
Suurat An-Nuur 11-26 aad
461
0
190
Suurat An.Nuur 27-34 aad
421
0
191
Suurat An-Nuur 35-52 aad
369
0
192
Suurat-An-Nuur 53-64 aad
311
0
193
Suurat Al-Mu.minuun 1-30 aad
425
0
194
Suurat Al-Mu,minuun 31-74 aad
311
0
195
Suurat Al-mu, minuun 75-118 aad
381
0
196
Suurat Al-Xajji 1-18 aad
379
0
197
Suurat Al-Xajji 19-37 aad
279
0
198
(199)Suurat Al-Xajj 38-57 aad
323
0
199
Suurat Al-Xajj 58-78 aad
313
0
200
Surat AL-Anbiyaa 1-29 aad
365
0
201
Surat Al- Anbiyaa- 30-50 aad
312
0
202
Suratu Anbiya 51-82 aad
289
0
203
Suurat Al-Anbiyaa 83-112 aad
344
0
204
Suurat Dhaahaa 1-23 aad
536
0
205
Suurat Dhaahaa 24-82 aad
346
0
206
Suurat Dhaahaa 83-110 aad
361
0
207
Suurat Dhaahaa 111-135 aad
326
0
208
Suurat Maryam 1-21 aad
771
0
209
Suurat Maryam 22-40 aad
445
0
210
Suurat Maryam 41-65 aad
388
0
211
Suurat Maryam 66-98 aad
404
0
212
Suurat Al-Kahf 1-15 aad
890
0
213
Suurat Al-Kahf 16-31 aad
643
0
214
Suurat Al-Kahf 32-49 aad
615
0
215
Suurat Al-Kahf 50-70 aad
559
0
216
Suurat Al-Kahf 71-82 aad
578
0
217
Suurat Al-Israa 1-22 aad
529
0
218
Suurat Al-Israa 23-49 aad
368
0
219
Suurat Al-Israa 50-69 aad
340
0
220
Suurat Al-Israa 70-89 aad
322
0
221
Suurat Al-Israa 90-111 aad
338
0
222
Suurat An-Naxl 1-29 aad
360
0
223
Suurat-An-Naxl 30.50 aad
308
0
224
Suurat An-Naxl 51-74 aad
307
0
225
Suurat An-Naxl 75-96 aad
305
0
226
Suurat An-Naxl 97-128 aad
285
0
227
Suurat Al-Xijr 1-44 aad
365
0
228
Suurat Al-Xijr 45-99 aad
292
0
229
Suurat Ibraahiim 1-23 aad
453
0
230
Suurat Ibraahim 24-52 aad
424
0
231
Suurat Ar-Racd 1-18 aad
356
0
232
Suurat Ar-Racd 19-43 aad
319
0
233
Suurat Yuusuf 1-29 aad
799
0
234
Suurat Yuusuf 30-52 aad
577
0
235
Suurat Yuusuf 53-81 aad
574
0
236
Suurat Yuusuf 82-111 aad
684
0
237
Suurat Huud 1-24 aad
592
0
238
Suurat Huud 25-49 aad
529
0
239
Suurat Huud 50-83 aad
335
0
240
Suurat Huud 84-123 aad
349
0
241
Suurat Yuunus 1-20 aad
416
0
242
Suurat Yuuns 21-47 aad
324
0
243
Suurat Yuunus 48-74 aad
341
0
244
Suurat Yuunus 75-109 aad
292
0
245
Suurat At-Tawbah 1-22 aad
427
0
246
Suurat At-Tawbah 23-37 aad
343
0
247
Suurat At-Tawbah 28-59 aad
354
0
248
Suurat -At-Tawbah 60-74 aad
283
0
249
Suurat-At-Tawbah 75-93 aad
296
0
250
Suurat At-Tawbah 94-110 aad
279
0
251
Suurat At-Tawbah 111-129 aad
319
0
252
Suurat Al-Anfaal 1-14 aad
366
0
253
Suurat Al-Anfaal 15-32 aad
328
0
254
Suurat Al-Anfaal 33-51 aad
271
0
255
Suurat Al-Anfaal 52-75 aad
275
0
256
Suurat Al-Acraaf 1-25 aad
356
0
257
Suurat Al-Acraaf 26-43 aad
318
0
258
Suurat Al-Acraaf 44-58 aad
284
0
259
Suurat Al-Acraaf 59-87 aad
269
0
260
Suurat Al-Acraaf 88-116 aad
332
0
261
Suurat Al-Acraaf 117-137 aad
296
0
262
Suurat Al-Acraaf 138-154 aad
257
0
263
Suurat Al-acraaf 155-166 aad
246
0
264
Suurat Al-Acraaf 167-186 aad
277
0
265
Suurat Al-Acraaf 187-206 aad
316
0
266
Suurat Al-Ancaam 1-18 aad
418
0
267
Suurat Al-Ancaam 19-35 aad
285
0
268
Suurat Al-Ancaam 36-58 aad
266
0
269
Suurat Al-Ancaam 59-73 aad
296
0
270
Suurat Al-Ancaam 74-94 aad
254
0
271
Suurat Al-Ancaam 95-110 aad
264
0
272
Suurat Al-Ancaam 111-126 aad
284
0
273
Suurat ancaan 127-137 aad
243
0
274
Suurat Al-Ancaam 138-150 aad
265
0
275
Suurat Al-Ancaam 151.165 aad
379
0
276
Suurat Al-Maa,idah 1-5 aad
468
0
277
Suurat Al-Maa,idah 6-17 aad
323
0
278
Suurat Al-Maa,idah 18-26 aad
294
0
279
Suurat Al-Maa.idah 27-40 aad
281
0
280
Suurat Al-Maa, idah 41-50 aad
275
0
281
Suurat Al-Maaidah 51-66 aad
317
0
282
Suurat Al-Maaidah 67-81 aad
238
0
283
Suurat Al-Maaidah 82-92 aad
326
0
284
Suurat Al-Maaidah-93-104 aad
311
0
285
Suura Al-Maaidah 105-120 aad
376
0
286
Suurat An-Nisaa 1-10 aad
689
0
287
Suurat An-Nisaa 11-16 aad
495
0
288
Suurat An-Nisaa 17-23 aad
425
0
289
Suurat An-Nisaa 24-34 aad
403
0
290
Suurat An-Nisaa 35-48 aad
406
0
291
Suurat -Nisaa 49-62 aad
324
0
292
Suurat Nisaa 63-79 aad
312
0
293
Suurat An-Nisaa 80-91 aad
299
0
294
Suurat An-Nisaa 92-99 aad
286
0
295
Suurat An-Nisaa 100-113 aad
288
0
296
Suurat An-Nisaa 114-126 aad
278
0
297
Suurat An-Naas 127-140 aad
364
0
298
Suurat An.Nisaa 141-155 aad
253
0
299
Suurat An-Nisaa 156-176 aad
343
0
300
Suurat Aali-Cimraan 1-6 aad
573
0
301
Suurat Aali-Cimraan 7-13 aad
427
0
302
Suurat Aali-Cimraan 14-25 aad
357
0
303
Suurat Aali -Cimraan 26-37 aad
413
0
304
Suurat Aali -Cimraan 38-44 aad
344
0
305
Suurat Aali -Cimraan 45-63 aad
324
0
306
Suura Aali-Cimraan 64-80 aad
280
0
307
Suurat Aali-Cimraan 81-97 aad
305
0
308
Suurat Aali-Cimraan 98-117 aad
371
0
309
Suurat Aali-Cimraan 118-134 aad
323
0
310
Suurat Aali-Cimraan 135-153 aad
288
0
311
Suurat Aali -Cimraan 154-172 aad
467
0
312
Suurat Aali-Cimraan173-182 aad
349
0
313
Suurat Aali-Cimraan 183-200 aad
475
0
314
Suurat Al-Baqara 1-7 aad
1278
0
315
Suurat Al-Baqara 8-20 aad
923
0
316
Suurat Al-Baqarah 21-30 aad
775
0
317
Suurat Al-Baqarah 31-43 aad
683
0
318
Suurat -Baqarah 44-48 aad
550
0
319
Suurat Al-Baqarah 49-56 aad
511
0
320
Suurat Al-Baarah 57-66 aad
594
0
321
Suurat Al-Baqara 67-78 aad
548
0
322
Suurat Al-Baqara 79-88 aad
504
0
323
Suurat Al-Baqarah 89-101 aad
510
0
324
Suurat Al-baqarah 102-106 aad
466
0
325
Suurat Al-Baqrah 107-123 aad
472
0
326
Suurat Al-Baqrah.124-137 aad
491
0
327
Suurat Al-Baqrah 138-145 aad
412
0
328
Suurat Al -Baqarah 146-157 aad
421
0
329
Suurat Al-Baqrah 158-169 aad
398
0
330
Suurat Al-Baqarah 170-177 aad
369
0
331
Suurat Al-Baqrah 178-185 aad
425
0
332
Suurat Al-Baqara 186-195 aad
374
0
333
Suurat Al-Baqra 196-203 aad
386
0
334
Suurat Al-Baqra 204-216 aad
374
0
335
Suurat Al.Baqara 217-225 aad
425
0
336
Suurat Al-Baqra 226-230 aad
421
0
337
Suura Al-Baqra 231-237 aad
393
0
338
Suurat Al-Baqra 238-252 aad
473
0
339
Suurat Al-Baqra 253-259 aad
598
0
340
Suurat Al-Baqra 260-267 aad
546
0
341
Suurat Al-Baqra 268-281 aad
605
0
342
Suurat Al-Baqra 282-286 aad
1171
0
343
Suurat Al-Faatixah
1892
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)