Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
4041
1
2
ALBAQRA 20-40
2293
0
3
AL BAQRA 41-71
955
0
4
ALBAQRA 72-101
728
0
5
AL BAQRA 102-133
675
0
6
AL BAQRA 134-157
579
0
7
AL BAQRA 158-180
462
0
8
AL BAQRA 181-202
499
0
9
AL BAQRA 203-224
452
1
10
AL BAQRA 225-238
528
0
11
AL BAQRA 233-253
504
0
12
AL BAQRA 254-274
527
0
13
AL BAQRA 275-281
402
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
613
0
15
ALICIRAAN 18-37
443
0
16
AALICIMRAAN 38-61
350
0
17
AALICIMRAAN 61-91
281
0
18
AALICIMRAAN91-118
291
0
19
AALICIMRAAN 119-140
292
0
20
AALICIMRAAN 141-159
282
0
21
AALICIMRAAN 159-188
312
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
442
0
23
ANISAA 15-32
402
0
24
ANISAA 33-43
342
0
25
ANISAA 44-65
295
0
26
ANISAA 66-87 -
286
0
27
ANISAA 88-112
287
0
28
ANISAA 113-135
292
0
29
ANISAA 136-156
247
0
30
ANISAA 157-176
268
0
31
AL MAA IDA 1-5
339
0
32
AL MAA IDA 6-22
333
0
33
AL MAA IDA 23-38
250
0
34
AL MAA IDA 39-42
229
0
35
AL MAA IDA 43-50
221
0
36
AL MAA IDA 51-71
274
0
37
AL MAA IDA 72-93
230
0
38
AL MAAIDA 94-117
245
0
39
AL ANCAAM 1-34
358
0
40
AL ANCAAM 35-69
242
0
41
AL ANCAAM 70-93
223
0
42
AL ANCAAM 94-115
238
0
43
AL ANCAAM 116-140
210
0
44
AL ANCAAM 141-153
223
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
284
0
46
AL ACRAAF 24-53
346
0
47
AL ACRAAF 54-86
337
0
48
AL ACRAAF 87-133
224
0
49
AL ACRAAF 134-154
212
0
50
AL ACRAAF 155-176
242
0
51
AL ACRAAF 177-206
239
0
52
AL ANFAAL 1-33
238
0
53
AL ANFAAL34-66
216
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
283
0
55
ATAWBA 17-39
263
0
56
ATAWBA 40-66
229
0
57
ATAWBA 67-97
235
0
58
ATAWBA 98-116
215
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
274
0
60
YUUNUS 8-37
257
0
61
YUUNUS 38-71
259
0
62
YUUNUS 72-107
202
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
287
0
64
HUUD 27-68
207
0
65
HUUD 69-97
200
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
293
0
67
YUUSUF 11-40
421
0
68
YUUSUF 40-74
256
0
69
YUUSUF 75-103
242
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
287
0
71
ARACDI 14-37
212
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
228
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
244
0
74
ALXIJIR 18-95
212
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
241
0
76
ANNAXLI 41-75
223
0
77
ANNAXLI 75-101
183
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
261
0
79
AL ISRAA7-37
266
0
80
AL ISRAA 38-69
221
0
81
AL ISRAA 69-106
215
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
481
0
83
AL KAHFI 22-52
318
0
84
AL KAHFI 53-82
242
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
332
0
86
MARYAMA 8-50
289
0
87
MARYAMA 50-85
260
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
371
0
89
DAAHAA 39-86
234
0
90
DAAHAA 87-124
208
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
346
0
92
AL ANBIYAA 28-79
267
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
264
0
94
AL XAJ 4-31
222
0
95
AL XAJ 31-55
207
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
243
0
97
ALMUMINUUN 8-60
206
0
98
ALMUMINUUN 61-114
195
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
352
0
100
ANNUUR 24-35
272
0
101
ANNUUR 35-54
236
0
102
ANNUUR 54-63
198
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
224
0
104
ALFURQAAN 33-59
240
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
334
0
106
ASHUCARAA 42-151
227
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
235
0
108
ANNAMLI 12-42
261
0
109
ANNAMLI 42-81
229
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
296
0
111
ALQASAS 18-45
341
0
112
ALQASAS 45-70
214
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
250
0
114
ALCANKABUUT 7-41
233
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
213
0
116
ARRUUM 5-30
180
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
239
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
295
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
197
0
120
ALAXZAAB 9-25
228
0
121
ALAXZAAB 25-37
176
0
122
ALAXZAAB 38-57
170
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
303
0
124
SABA 12-31
253
0
125
SABA31-52
172
0
126
SABA 153-FAADIR 24
327
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
406
0
128
YAASIIN 13-40
357
0
129
YAASIIN 40-69
242
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
270
0
131
ASSAAFAAT 29-99
237
0
132
ASSAAFAAT 100-169
223
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
232
0
134
SAAD 23-52
236
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
246
0
136
AZUMAR 6-33
236
0
137
AZUMAR 34-67
252
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
266
0
139
GHAAFIR 12-37
260
0
140
GHAAFIR 37-74
219
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
231
0
142
FUSILAT 15-44
207
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
225
0
144
ASHUURAA 14-38
198
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
189
0
146
AZUKHRUF 19-50
188
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
226
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
241
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
256
0
150
ALAXQAAF 10-26
214
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
239
0
152
SUURATU MUXD 12-34
208
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
248
0
154
ALFATXI 16-29
284
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
286
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
308
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
341
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
314
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
288
0
160
ANNAJMI 5-31
270
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
357
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
353
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
387
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
392
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
307
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
298
0
167
ALXASHRI 2-21
248
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
263
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
274
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
334
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
314
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
408
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
363
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
334
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
308
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
329
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
344
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
252
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
382
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
408
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
334
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
270
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
291
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
323
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
289
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
297
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
328
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
306
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
344
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
361
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
539
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
532
0
193
ANNASRI-ANNAAS
1027
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
437
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
582
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)