Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
3996
1
2
ALBAQRA 20-40
2274
0
3
AL BAQRA 41-71
952
0
4
ALBAQRA 72-101
716
0
5
AL BAQRA 102-133
674
0
6
AL BAQRA 134-157
578
0
7
AL BAQRA 158-180
459
0
8
AL BAQRA 181-202
497
0
9
AL BAQRA 203-224
451
1
10
AL BAQRA 225-238
515
0
11
AL BAQRA 233-253
491
0
12
AL BAQRA 254-274
522
0
13
AL BAQRA 275-281
388
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
607
0
15
ALICIRAAN 18-37
441
0
16
AALICIMRAAN 38-61
347
0
17
AALICIMRAAN 61-91
281
0
18
AALICIMRAAN91-118
290
0
19
AALICIMRAAN 119-140
290
0
20
AALICIMRAAN 141-159
278
0
21
AALICIMRAAN 159-188
312
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
437
0
23
ANISAA 15-32
399
0
24
ANISAA 33-43
340
0
25
ANISAA 44-65
294
0
26
ANISAA 66-87 -
286
0
27
ANISAA 88-112
287
0
28
ANISAA 113-135
292
0
29
ANISAA 136-156
247
0
30
ANISAA 157-176
268
0
31
AL MAA IDA 1-5
339
0
32
AL MAA IDA 6-22
333
0
33
AL MAA IDA 23-38
250
0
34
AL MAA IDA 39-42
227
0
35
AL MAA IDA 43-50
221
0
36
AL MAA IDA 51-71
274
0
37
AL MAA IDA 72-93
228
0
38
AL MAAIDA 94-117
245
0
39
AL ANCAAM 1-34
353
0
40
AL ANCAAM 35-69
242
0
41
AL ANCAAM 70-93
223
0
42
AL ANCAAM 94-115
236
0
43
AL ANCAAM 116-140
209
0
44
AL ANCAAM 141-153
223
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
281
0
46
AL ACRAAF 24-53
346
0
47
AL ACRAAF 54-86
337
0
48
AL ACRAAF 87-133
224
0
49
AL ACRAAF 134-154
210
0
50
AL ACRAAF 155-176
242
0
51
AL ACRAAF 177-206
235
0
52
AL ANFAAL 1-33
234
0
53
AL ANFAAL34-66
213
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
278
0
55
ATAWBA 17-39
257
0
56
ATAWBA 40-66
228
0
57
ATAWBA 67-97
235
0
58
ATAWBA 98-116
214
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
273
0
60
YUUNUS 8-37
256
0
61
YUUNUS 38-71
258
0
62
YUUNUS 72-107
202
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
287
0
64
HUUD 27-68
207
0
65
HUUD 69-97
200
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
291
0
67
YUUSUF 11-40
419
0
68
YUUSUF 40-74
255
0
69
YUUSUF 75-103
241
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
283
0
71
ARACDI 14-37
212
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
226
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
243
0
74
ALXIJIR 18-95
210
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
238
0
76
ANNAXLI 41-75
222
0
77
ANNAXLI 75-101
183
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
261
0
79
AL ISRAA7-37
266
0
80
AL ISRAA 38-69
221
0
81
AL ISRAA 69-106
214
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
476
0
83
AL KAHFI 22-52
317
0
84
AL KAHFI 53-82
234
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
323
0
86
MARYAMA 8-50
285
0
87
MARYAMA 50-85
259
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
370
0
89
DAAHAA 39-86
234
0
90
DAAHAA 87-124
208
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
346
0
92
AL ANBIYAA 28-79
267
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
262
0
94
AL XAJ 4-31
221
0
95
AL XAJ 31-55
205
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
243
0
97
ALMUMINUUN 8-60
206
0
98
ALMUMINUUN 61-114
190
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
350
0
100
ANNUUR 24-35
271
0
101
ANNUUR 35-54
236
0
102
ANNUUR 54-63
198
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
224
0
104
ALFURQAAN 33-59
240
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
333
0
106
ASHUCARAA 42-151
227
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
235
0
108
ANNAMLI 12-42
261
0
109
ANNAMLI 42-81
229
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
296
0
111
ALQASAS 18-45
341
0
112
ALQASAS 45-70
214
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
249
0
114
ALCANKABUUT 7-41
233
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
213
0
116
ARRUUM 5-30
180
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
239
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
294
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
197
0
120
ALAXZAAB 9-25
228
0
121
ALAXZAAB 25-37
176
0
122
ALAXZAAB 38-57
170
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
303
0
124
SABA 12-31
252
0
125
SABA31-52
171
0
126
SABA 153-FAADIR 24
326
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
406
0
128
YAASIIN 13-40
353
0
129
YAASIIN 40-69
242
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
267
0
131
ASSAAFAAT 29-99
236
0
132
ASSAAFAAT 100-169
222
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
228
0
134
SAAD 23-52
233
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
242
0
136
AZUMAR 6-33
229
0
137
AZUMAR 34-67
242
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
252
0
139
GHAAFIR 12-37
255
0
140
GHAAFIR 37-74
205
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
229
0
142
FUSILAT 15-44
204
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
222
0
144
ASHUURAA 14-38
197
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
188
0
146
AZUKHRUF 19-50
188
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
226
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
239
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
256
0
150
ALAXQAAF 10-26
214
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
239
0
152
SUURATU MUXD 12-34
206
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
245
0
154
ALFATXI 16-29
283
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
282
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
300
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
333
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
313
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
286
0
160
ANNAJMI 5-31
270
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
356
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
352
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
386
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
389
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
305
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
297
0
167
ALXASHRI 2-21
245
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
263
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
273
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
333
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
311
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
407
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
363
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
332
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
302
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
326
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
341
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
249
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
379
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
406
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
333
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
269
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
290
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
322
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
287
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
297
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
320
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
304
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
344
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
358
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
538
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
531
0
193
ANNASRI-ANNAAS
1021
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
433
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
577
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)