Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
3653
1
2
ALBAQRA 20-40
2098
0
3
AL BAQRA 41-71
887
0
4
ALBAQRA 72-101
654
0
5
AL BAQRA 102-133
628
0
6
AL BAQRA 134-157
528
0
7
AL BAQRA 158-180
433
0
8
AL BAQRA 181-202
459
0
9
AL BAQRA 203-224
426
1
10
AL BAQRA 225-238
445
0
11
AL BAQRA 233-253
396
0
12
AL BAQRA 254-274
469
0
13
AL BAQRA 275-281
343
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
547
0
15
ALICIRAAN 18-37
400
0
16
AALICIMRAAN 38-61
318
0
17
AALICIMRAAN 61-91
259
0
18
AALICIMRAAN91-118
262
0
19
AALICIMRAAN 119-140
256
0
20
AALICIMRAAN 141-159
254
0
21
AALICIMRAAN 159-188
279
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
397
0
23
ANISAA 15-32
352
0
24
ANISAA 33-43
309
0
25
ANISAA 44-65
268
0
26
ANISAA 66-87 -
256
0
27
ANISAA 88-112
257
0
28
ANISAA 113-135
258
0
29
ANISAA 136-156
229
0
30
ANISAA 157-176
247
0
31
AL MAA IDA 1-5
316
0
32
AL MAA IDA 6-22
308
0
33
AL MAA IDA 23-38
233
0
34
AL MAA IDA 39-42
207
0
35
AL MAA IDA 43-50
203
0
36
AL MAA IDA 51-71
251
0
37
AL MAA IDA 72-93
206
0
38
AL MAAIDA 94-117
228
0
39
AL ANCAAM 1-34
310
0
40
AL ANCAAM 35-69
224
0
41
AL ANCAAM 70-93
210
0
42
AL ANCAAM 94-115
214
0
43
AL ANCAAM 116-140
194
0
44
AL ANCAAM 141-153
202
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
260
0
46
AL ACRAAF 24-53
298
0
47
AL ACRAAF 54-86
297
0
48
AL ACRAAF 87-133
198
0
49
AL ACRAAF 134-154
188
0
50
AL ACRAAF 155-176
212
0
51
AL ACRAAF 177-206
209
0
52
AL ANFAAL 1-33
218
0
53
AL ANFAAL34-66
199
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
265
0
55
ATAWBA 17-39
235
0
56
ATAWBA 40-66
208
0
57
ATAWBA 67-97
208
0
58
ATAWBA 98-116
188
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
242
0
60
YUUNUS 8-37
233
0
61
YUUNUS 38-71
234
0
62
YUUNUS 72-107
186
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
267
0
64
HUUD 27-68
191
0
65
HUUD 69-97
171
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
263
0
67
YUUSUF 11-40
396
0
68
YUUSUF 40-74
236
0
69
YUUSUF 75-103
220
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
246
0
71
ARACDI 14-37
191
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
212
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
222
0
74
ALXIJIR 18-95
178
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
213
0
76
ANNAXLI 41-75
206
0
77
ANNAXLI 75-101
165
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
226
0
79
AL ISRAA7-37
242
0
80
AL ISRAA 38-69
199
0
81
AL ISRAA 69-106
197
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
445
0
83
AL KAHFI 22-52
290
0
84
AL KAHFI 53-82
206
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
297
0
86
MARYAMA 8-50
263
0
87
MARYAMA 50-85
229
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
332
0
89
DAAHAA 39-86
212
0
90
DAAHAA 87-124
190
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
310
0
92
AL ANBIYAA 28-79
239
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
244
0
94
AL XAJ 4-31
206
0
95
AL XAJ 31-55
185
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
222
0
97
ALMUMINUUN 8-60
193
0
98
ALMUMINUUN 61-114
178
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
314
0
100
ANNUUR 24-35
249
0
101
ANNUUR 35-54
222
0
102
ANNUUR 54-63
182
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
206
0
104
ALFURQAAN 33-59
217
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
306
0
106
ASHUCARAA 42-151
214
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
217
0
108
ANNAMLI 12-42
234
0
109
ANNAMLI 42-81
213
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
271
0
111
ALQASAS 18-45
317
0
112
ALQASAS 45-70
196
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
234
0
114
ALCANKABUUT 7-41
202
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
197
0
116
ARRUUM 5-30
166
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
227
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
273
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
185
0
120
ALAXZAAB 9-25
217
0
121
ALAXZAAB 25-37
167
0
122
ALAXZAAB 38-57
160
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
277
0
124
SABA 12-31
229
0
125
SABA31-52
152
0
126
SABA 153-FAADIR 24
290
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
347
0
128
YAASIIN 13-40
317
0
129
YAASIIN 40-69
218
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
242
0
131
ASSAAFAAT 29-99
220
0
132
ASSAAFAAT 100-169
204
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
202
0
134
SAAD 23-52
199
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
210
0
136
AZUMAR 6-33
196
0
137
AZUMAR 34-67
211
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
224
0
139
GHAAFIR 12-37
221
0
140
GHAAFIR 37-74
183
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
197
0
142
FUSILAT 15-44
181
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
190
0
144
ASHUURAA 14-38
170
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
163
0
146
AZUKHRUF 19-50
171
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
200
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
212
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
222
0
150
ALAXQAAF 10-26
183
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
211
0
152
SUURATU MUXD 12-34
184
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
212
0
154
ALFATXI 16-29
248
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
256
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
268
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
297
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
269
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
253
0
160
ANNAJMI 5-31
231
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
318
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
300
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
344
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
351
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
263
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
267
0
167
ALXASHRI 2-21
218
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
232
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
237
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
284
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
271
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
342
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
307
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
267
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
269
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
296
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
310
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
229
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
345
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
360
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
306
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
246
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
267
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
297
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
260
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
274
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
280
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
268
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
307
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
325
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
476
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
477
0
193
ANNASRI-ANNAAS
920
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
396
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
536
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)