Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
4163
1
2
ALBAQRA 20-40
2346
0
3
AL BAQRA 41-71
983
0
4
ALBAQRA 72-101
744
0
5
AL BAQRA 102-133
692
0
6
AL BAQRA 134-157
590
0
7
AL BAQRA 158-180
476
0
8
AL BAQRA 181-202
514
0
9
AL BAQRA 203-224
466
1
10
AL BAQRA 225-238
556
0
11
AL BAQRA 233-253
529
0
12
AL BAQRA 254-274
544
0
13
AL BAQRA 275-281
418
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
629
0
15
ALICIRAAN 18-37
457
0
16
AALICIMRAAN 38-61
363
0
17
AALICIMRAAN 61-91
291
0
18
AALICIMRAAN91-118
301
0
19
AALICIMRAAN 119-140
304
0
20
AALICIMRAAN 141-159
295
0
21
AALICIMRAAN 159-188
324
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
461
0
23
ANISAA 15-32
420
0
24
ANISAA 33-43
361
0
25
ANISAA 44-65
308
0
26
ANISAA 66-87 -
306
0
27
ANISAA 88-112
298
0
28
ANISAA 113-135
307
0
29
ANISAA 136-156
257
0
30
ANISAA 157-176
279
0
31
AL MAA IDA 1-5
348
0
32
AL MAA IDA 6-22
349
0
33
AL MAA IDA 23-38
258
0
34
AL MAA IDA 39-42
238
0
35
AL MAA IDA 43-50
232
0
36
AL MAA IDA 51-71
284
0
37
AL MAA IDA 72-93
247
0
38
AL MAAIDA 94-117
257
0
39
AL ANCAAM 1-34
374
0
40
AL ANCAAM 35-69
256
0
41
AL ANCAAM 70-93
234
0
42
AL ANCAAM 94-115
247
0
43
AL ANCAAM 116-140
220
0
44
AL ANCAAM 141-153
236
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
293
0
46
AL ACRAAF 24-53
355
0
47
AL ACRAAF 54-86
346
0
48
AL ACRAAF 87-133
231
0
49
AL ACRAAF 134-154
221
0
50
AL ACRAAF 155-176
252
0
51
AL ACRAAF 177-206
251
0
52
AL ANFAAL 1-33
246
0
53
AL ANFAAL34-66
223
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
291
0
55
ATAWBA 17-39
277
0
56
ATAWBA 40-66
240
0
57
ATAWBA 67-97
245
0
58
ATAWBA 98-116
226
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
285
0
60
YUUNUS 8-37
267
0
61
YUUNUS 38-71
270
0
62
YUUNUS 72-107
211
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
299
0
64
HUUD 27-68
214
0
65
HUUD 69-97
211
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
306
0
67
YUUSUF 11-40
430
0
68
YUUSUF 40-74
263
0
69
YUUSUF 75-103
252
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
298
0
71
ARACDI 14-37
220
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
240
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
255
0
74
ALXIJIR 18-95
223
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
255
0
76
ANNAXLI 41-75
230
0
77
ANNAXLI 75-101
191
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
273
0
79
AL ISRAA7-37
274
0
80
AL ISRAA 38-69
233
0
81
AL ISRAA 69-106
226
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
493
0
83
AL KAHFI 22-52
330
0
84
AL KAHFI 53-82
247
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
341
0
86
MARYAMA 8-50
298
0
87
MARYAMA 50-85
270
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
386
0
89
DAAHAA 39-86
246
0
90
DAAHAA 87-124
228
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
364
0
92
AL ANBIYAA 28-79
282
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
279
0
94
AL XAJ 4-31
236
0
95
AL XAJ 31-55
219
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
255
0
97
ALMUMINUUN 8-60
211
0
98
ALMUMINUUN 61-114
202
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
361
0
100
ANNUUR 24-35
279
0
101
ANNUUR 35-54
242
0
102
ANNUUR 54-63
203
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
231
0
104
ALFURQAAN 33-59
251
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
339
0
106
ASHUCARAA 42-151
234
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
242
0
108
ANNAMLI 12-42
267
0
109
ANNAMLI 42-81
235
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
301
0
111
ALQASAS 18-45
346
0
112
ALQASAS 45-70
225
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
262
0
114
ALCANKABUUT 7-41
243
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
220
0
116
ARRUUM 5-30
185
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
248
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
310
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
205
0
120
ALAXZAAB 9-25
237
0
121
ALAXZAAB 25-37
182
0
122
ALAXZAAB 38-57
175
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
315
0
124
SABA 12-31
259
0
125
SABA31-52
181
0
126
SABA 153-FAADIR 24
341
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
421
0
128
YAASIIN 13-40
374
0
129
YAASIIN 40-69
251
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
283
0
131
ASSAAFAAT 29-99
246
0
132
ASSAAFAAT 100-169
234
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
245
0
134
SAAD 23-52
249
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
259
0
136
AZUMAR 6-33
241
0
137
AZUMAR 34-67
262
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
276
0
139
GHAAFIR 12-37
266
0
140
GHAAFIR 37-74
227
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
239
0
142
FUSILAT 15-44
215
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
230
0
144
ASHUURAA 14-38
203
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
197
0
146
AZUKHRUF 19-50
197
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
233
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
249
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
264
0
150
ALAXQAAF 10-26
220
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
245
0
152
SUURATU MUXD 12-34
213
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
255
0
154
ALFATXI 16-29
290
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
292
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
317
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
349
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
322
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
298
0
160
ANNAJMI 5-31
282
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
377
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
366
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
402
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
403
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
318
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
309
0
167
ALXASHRI 2-21
265
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
286
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
295
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
347
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
329
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
423
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
382
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
349
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
319
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
341
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
353
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
260
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
394
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
428
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
345
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
281
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
303
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
345
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
301
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
310
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
341
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
313
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
352
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
374
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
561
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
556
0
193
ANNASRI-ANNAAS
1076
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
446
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
598
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)