Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
3607
1
2
ALBAQRA 20-40
2064
0
3
AL BAQRA 41-71
870
0
4
ALBAQRA 72-101
641
0
5
AL BAQRA 102-133
620
0
6
AL BAQRA 134-157
517
0
7
AL BAQRA 158-180
427
0
8
AL BAQRA 181-202
446
0
9
AL BAQRA 203-224
421
1
10
AL BAQRA 225-238
430
0
11
AL BAQRA 233-253
386
0
12
AL BAQRA 254-274
462
0
13
AL BAQRA 275-281
335
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
538
0
15
ALICIRAAN 18-37
393
0
16
AALICIMRAAN 38-61
310
0
17
AALICIMRAAN 61-91
252
0
18
AALICIMRAAN91-118
257
0
19
AALICIMRAAN 119-140
251
0
20
AALICIMRAAN 141-159
249
0
21
AALICIMRAAN 159-188
274
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
392
0
23
ANISAA 15-32
340
0
24
ANISAA 33-43
294
0
25
ANISAA 44-65
262
0
26
ANISAA 66-87 -
249
0
27
ANISAA 88-112
250
0
28
ANISAA 113-135
253
0
29
ANISAA 136-156
223
0
30
ANISAA 157-176
233
0
31
AL MAA IDA 1-5
307
0
32
AL MAA IDA 6-22
299
0
33
AL MAA IDA 23-38
226
0
34
AL MAA IDA 39-42
203
0
35
AL MAA IDA 43-50
195
0
36
AL MAA IDA 51-71
247
0
37
AL MAA IDA 72-93
201
0
38
AL MAAIDA 94-117
223
0
39
AL ANCAAM 1-34
305
0
40
AL ANCAAM 35-69
215
0
41
AL ANCAAM 70-93
207
0
42
AL ANCAAM 94-115
209
0
43
AL ANCAAM 116-140
190
0
44
AL ANCAAM 141-153
200
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
257
0
46
AL ACRAAF 24-53
294
0
47
AL ACRAAF 54-86
293
0
48
AL ACRAAF 87-133
195
0
49
AL ACRAAF 134-154
185
0
50
AL ACRAAF 155-176
210
0
51
AL ACRAAF 177-206
207
0
52
AL ANFAAL 1-33
215
0
53
AL ANFAAL34-66
196
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
261
0
55
ATAWBA 17-39
231
0
56
ATAWBA 40-66
205
0
57
ATAWBA 67-97
203
0
58
ATAWBA 98-116
185
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
233
0
60
YUUNUS 8-37
230
0
61
YUUNUS 38-71
228
0
62
YUUNUS 72-107
183
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
261
0
64
HUUD 27-68
186
0
65
HUUD 69-97
166
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
259
0
67
YUUSUF 11-40
392
0
68
YUUSUF 40-74
230
0
69
YUUSUF 75-103
206
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
235
0
71
ARACDI 14-37
189
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
210
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
218
0
74
ALXIJIR 18-95
175
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
210
0
76
ANNAXLI 41-75
194
0
77
ANNAXLI 75-101
162
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
224
0
79
AL ISRAA7-37
239
0
80
AL ISRAA 38-69
191
0
81
AL ISRAA 69-106
190
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
439
0
83
AL KAHFI 22-52
288
0
84
AL KAHFI 53-82
202
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
294
0
86
MARYAMA 8-50
257
0
87
MARYAMA 50-85
226
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
330
0
89
DAAHAA 39-86
209
0
90
DAAHAA 87-124
188
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
306
0
92
AL ANBIYAA 28-79
236
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
240
0
94
AL XAJ 4-31
204
0
95
AL XAJ 31-55
182
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
218
0
97
ALMUMINUUN 8-60
191
0
98
ALMUMINUUN 61-114
174
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
312
0
100
ANNUUR 24-35
244
0
101
ANNUUR 35-54
218
0
102
ANNUUR 54-63
179
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
203
0
104
ALFURQAAN 33-59
211
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
298
0
106
ASHUCARAA 42-151
211
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
215
0
108
ANNAMLI 12-42
232
0
109
ANNAMLI 42-81
208
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
269
0
111
ALQASAS 18-45
311
0
112
ALQASAS 45-70
194
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
229
0
114
ALCANKABUUT 7-41
197
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
190
0
116
ARRUUM 5-30
162
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
221
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
264
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
180
0
120
ALAXZAAB 9-25
211
0
121
ALAXZAAB 25-37
164
0
122
ALAXZAAB 38-57
157
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
269
0
124
SABA 12-31
223
0
125
SABA31-52
150
0
126
SABA 153-FAADIR 24
282
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
332
0
128
YAASIIN 13-40
303
0
129
YAASIIN 40-69
213
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
235
0
131
ASSAAFAAT 29-99
213
0
132
ASSAAFAAT 100-169
196
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
193
0
134
SAAD 23-52
191
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
206
0
136
AZUMAR 6-33
190
0
137
AZUMAR 34-67
205
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
221
0
139
GHAAFIR 12-37
219
0
140
GHAAFIR 37-74
180
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
192
0
142
FUSILAT 15-44
179
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
186
0
144
ASHUURAA 14-38
163
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
159
0
146
AZUKHRUF 19-50
165
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
197
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
209
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
211
0
150
ALAXQAAF 10-26
179
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
199
0
152
SUURATU MUXD 12-34
180
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
207
0
154
ALFATXI 16-29
239
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
251
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
251
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
289
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
257
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
242
0
160
ANNAJMI 5-31
223
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
298
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
274
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
335
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
341
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
250
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
244
0
167
ALXASHRI 2-21
192
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
227
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
224
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
279
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
264
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
326
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
302
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
259
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
259
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
289
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
306
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
226
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
341
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
355
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
303
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
241
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
264
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
292
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
255
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
265
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
272
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
263
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
287
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
319
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
465
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
467
0
193
ANNASRI-ANNAAS
912
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
385
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
524
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)