Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
3777
1
2
ALBAQRA 20-40
2150
0
3
AL BAQRA 41-71
921
0
4
ALBAQRA 72-101
686
0
5
AL BAQRA 102-133
652
0
6
AL BAQRA 134-157
559
0
7
AL BAQRA 158-180
444
0
8
AL BAQRA 181-202
481
0
9
AL BAQRA 203-224
437
1
10
AL BAQRA 225-238
475
0
11
AL BAQRA 233-253
424
0
12
AL BAQRA 254-274
495
0
13
AL BAQRA 275-281
369
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
581
0
15
ALICIRAAN 18-37
423
0
16
AALICIMRAAN 38-61
335
0
17
AALICIMRAAN 61-91
273
0
18
AALICIMRAAN91-118
276
0
19
AALICIMRAAN 119-140
273
0
20
AALICIMRAAN 141-159
266
0
21
AALICIMRAAN 159-188
299
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
416
0
23
ANISAA 15-32
375
0
24
ANISAA 33-43
329
0
25
ANISAA 44-65
284
0
26
ANISAA 66-87 -
275
0
27
ANISAA 88-112
273
0
28
ANISAA 113-135
280
0
29
ANISAA 136-156
238
0
30
ANISAA 157-176
259
0
31
AL MAA IDA 1-5
326
0
32
AL MAA IDA 6-22
320
0
33
AL MAA IDA 23-38
240
0
34
AL MAA IDA 39-42
218
0
35
AL MAA IDA 43-50
211
0
36
AL MAA IDA 51-71
261
0
37
AL MAA IDA 72-93
215
0
38
AL MAAIDA 94-117
236
0
39
AL ANCAAM 1-34
331
0
40
AL ANCAAM 35-69
233
0
41
AL ANCAAM 70-93
217
0
42
AL ANCAAM 94-115
223
0
43
AL ANCAAM 116-140
200
0
44
AL ANCAAM 141-153
209
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
274
0
46
AL ACRAAF 24-53
323
0
47
AL ACRAAF 54-86
314
0
48
AL ACRAAF 87-133
214
0
49
AL ACRAAF 134-154
201
0
50
AL ACRAAF 155-176
226
0
51
AL ACRAAF 177-206
223
0
52
AL ANFAAL 1-33
227
0
53
AL ANFAAL34-66
208
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
274
0
55
ATAWBA 17-39
252
0
56
ATAWBA 40-66
223
0
57
ATAWBA 67-97
225
0
58
ATAWBA 98-116
202
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
257
0
60
YUUNUS 8-37
244
0
61
YUUNUS 38-71
252
0
62
YUUNUS 72-107
198
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
280
0
64
HUUD 27-68
201
0
65
HUUD 69-97
195
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
283
0
67
YUUSUF 11-40
415
0
68
YUUSUF 40-74
252
0
69
YUUSUF 75-103
234
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
263
0
71
ARACDI 14-37
203
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
223
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
233
0
74
ALXIJIR 18-95
201
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
223
0
76
ANNAXLI 41-75
217
0
77
ANNAXLI 75-101
177
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
250
0
79
AL ISRAA7-37
258
0
80
AL ISRAA 38-69
210
0
81
AL ISRAA 69-106
208
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
458
0
83
AL KAHFI 22-52
302
0
84
AL KAHFI 53-82
219
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
305
0
86
MARYAMA 8-50
276
0
87
MARYAMA 50-85
249
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
358
0
89
DAAHAA 39-86
228
0
90
DAAHAA 87-124
202
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
332
0
92
AL ANBIYAA 28-79
255
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
250
0
94
AL XAJ 4-31
213
0
95
AL XAJ 31-55
196
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
234
0
97
ALMUMINUUN 8-60
201
0
98
ALMUMINUUN 61-114
185
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
329
0
100
ANNUUR 24-35
258
0
101
ANNUUR 35-54
229
0
102
ANNUUR 54-63
192
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
212
0
104
ALFURQAAN 33-59
229
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
321
0
106
ASHUCARAA 42-151
221
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
226
0
108
ANNAMLI 12-42
246
0
109
ANNAMLI 42-81
220
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
286
0
111
ALQASAS 18-45
330
0
112
ALQASAS 45-70
204
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
239
0
114
ALCANKABUUT 7-41
211
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
205
0
116
ARRUUM 5-30
173
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
235
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
283
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
193
0
120
ALAXZAAB 9-25
225
0
121
ALAXZAAB 25-37
172
0
122
ALAXZAAB 38-57
167
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
296
0
124
SABA 12-31
244
0
125
SABA31-52
166
0
126
SABA 153-FAADIR 24
316
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
380
0
128
YAASIIN 13-40
332
0
129
YAASIIN 40-69
234
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
258
0
131
ASSAAFAAT 29-99
228
0
132
ASSAAFAAT 100-169
216
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
217
0
134
SAAD 23-52
217
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
227
0
136
AZUMAR 6-33
207
0
137
AZUMAR 34-67
222
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
238
0
139
GHAAFIR 12-37
237
0
140
GHAAFIR 37-74
192
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
209
0
142
FUSILAT 15-44
190
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
201
0
144
ASHUURAA 14-38
179
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
174
0
146
AZUKHRUF 19-50
180
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
212
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
229
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
231
0
150
ALAXQAAF 10-26
197
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
219
0
152
SUURATU MUXD 12-34
195
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
227
0
154
ALFATXI 16-29
262
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
267
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
283
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
308
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
280
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
270
0
160
ANNAJMI 5-31
248
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
339
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
323
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
370
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
366
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
283
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
283
0
167
ALXASHRI 2-21
232
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
251
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
262
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
314
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
297
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
382
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
333
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
291
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
283
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
311
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
318
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
236
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
360
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
370
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
319
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
257
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
278
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
312
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
274
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
285
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
307
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
286
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
328
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
345
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
507
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
496
0
193
ANNASRI-ANNAAS
964
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
407
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
549
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)