Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
4124
1
2
ALBAQRA 20-40
2323
0
3
AL BAQRA 41-71
973
0
4
ALBAQRA 72-101
739
0
5
AL BAQRA 102-133
687
0
6
AL BAQRA 134-157
584
0
7
AL BAQRA 158-180
470
0
8
AL BAQRA 181-202
508
0
9
AL BAQRA 203-224
460
1
10
AL BAQRA 225-238
545
0
11
AL BAQRA 233-253
516
0
12
AL BAQRA 254-274
539
0
13
AL BAQRA 275-281
413
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
624
0
15
ALICIRAAN 18-37
453
0
16
AALICIMRAAN 38-61
358
0
17
AALICIMRAAN 61-91
287
0
18
AALICIMRAAN91-118
296
0
19
AALICIMRAAN 119-140
299
0
20
AALICIMRAAN 141-159
291
0
21
AALICIMRAAN 159-188
319
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
453
0
23
ANISAA 15-32
413
0
24
ANISAA 33-43
354
0
25
ANISAA 44-65
303
0
26
ANISAA 66-87 -
302
0
27
ANISAA 88-112
295
0
28
ANISAA 113-135
303
0
29
ANISAA 136-156
253
0
30
ANISAA 157-176
273
0
31
AL MAA IDA 1-5
345
0
32
AL MAA IDA 6-22
343
0
33
AL MAA IDA 23-38
254
0
34
AL MAA IDA 39-42
234
0
35
AL MAA IDA 43-50
228
0
36
AL MAA IDA 51-71
279
0
37
AL MAA IDA 72-93
239
0
38
AL MAAIDA 94-117
251
0
39
AL ANCAAM 1-34
365
0
40
AL ANCAAM 35-69
249
0
41
AL ANCAAM 70-93
228
0
42
AL ANCAAM 94-115
244
0
43
AL ANCAAM 116-140
216
0
44
AL ANCAAM 141-153
232
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
288
0
46
AL ACRAAF 24-53
350
0
47
AL ACRAAF 54-86
342
0
48
AL ACRAAF 87-133
227
0
49
AL ACRAAF 134-154
217
0
50
AL ACRAAF 155-176
248
0
51
AL ACRAAF 177-206
246
0
52
AL ANFAAL 1-33
241
0
53
AL ANFAAL34-66
219
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
287
0
55
ATAWBA 17-39
270
0
56
ATAWBA 40-66
236
0
57
ATAWBA 67-97
241
0
58
ATAWBA 98-116
221
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
281
0
60
YUUNUS 8-37
263
0
61
YUUNUS 38-71
266
0
62
YUUNUS 72-107
207
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
293
0
64
HUUD 27-68
210
0
65
HUUD 69-97
206
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
301
0
67
YUUSUF 11-40
424
0
68
YUUSUF 40-74
259
0
69
YUUSUF 75-103
247
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
291
0
71
ARACDI 14-37
216
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
232
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
249
0
74
ALXIJIR 18-95
219
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
250
0
76
ANNAXLI 41-75
227
0
77
ANNAXLI 75-101
186
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
264
0
79
AL ISRAA7-37
269
0
80
AL ISRAA 38-69
225
0
81
AL ISRAA 69-106
220
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
486
0
83
AL KAHFI 22-52
323
0
84
AL KAHFI 53-82
245
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
338
0
86
MARYAMA 8-50
296
0
87
MARYAMA 50-85
268
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
375
0
89
DAAHAA 39-86
241
0
90
DAAHAA 87-124
220
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
358
0
92
AL ANBIYAA 28-79
276
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
269
0
94
AL XAJ 4-31
227
0
95
AL XAJ 31-55
210
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
249
0
97
ALMUMINUUN 8-60
209
0
98
ALMUMINUUN 61-114
200
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
359
0
100
ANNUUR 24-35
276
0
101
ANNUUR 35-54
240
0
102
ANNUUR 54-63
201
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
228
0
104
ALFURQAAN 33-59
245
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
337
0
106
ASHUCARAA 42-151
231
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
240
0
108
ANNAMLI 12-42
265
0
109
ANNAMLI 42-81
233
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
299
0
111
ALQASAS 18-45
344
0
112
ALQASAS 45-70
223
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
253
0
114
ALCANKABUUT 7-41
236
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
218
0
116
ARRUUM 5-30
183
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
245
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
303
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
202
0
120
ALAXZAAB 9-25
233
0
121
ALAXZAAB 25-37
179
0
122
ALAXZAAB 38-57
173
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
308
0
124
SABA 12-31
256
0
125
SABA31-52
176
0
126
SABA 153-FAADIR 24
336
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
413
0
128
YAASIIN 13-40
365
0
129
YAASIIN 40-69
245
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
276
0
131
ASSAAFAAT 29-99
244
0
132
ASSAAFAAT 100-169
232
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
241
0
134
SAAD 23-52
247
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
257
0
136
AZUMAR 6-33
239
0
137
AZUMAR 34-67
260
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
272
0
139
GHAAFIR 12-37
264
0
140
GHAAFIR 37-74
225
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
236
0
142
FUSILAT 15-44
213
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
228
0
144
ASHUURAA 14-38
201
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
194
0
146
AZUKHRUF 19-50
195
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
231
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
246
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
261
0
150
ALAXQAAF 10-26
218
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
243
0
152
SUURATU MUXD 12-34
211
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
252
0
154
ALFATXI 16-29
288
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
290
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
315
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
347
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
319
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
294
0
160
ANNAJMI 5-31
276
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
371
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
363
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
395
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
397
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
314
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
305
0
167
ALXASHRI 2-21
253
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
272
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
282
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
340
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
320
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
415
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
376
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
341
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
314
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
337
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
349
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
257
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
391
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
415
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
339
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
276
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
298
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
331
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
294
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
307
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
336
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
311
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
348
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
370
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
553
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
552
0
193
ANNASRI-ANNAAS
1045
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
444
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
593
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)