Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3438
5
2
Alnaas
1682
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2603
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1346
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1460
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
865
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
575
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
831
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
742
0
10
Humazat ilaa Takathur
663
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
667
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
679
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
732
0
14
Bayinah ilaa Qadri
586
0
15
Qadri ilaa Calaq
698
0
16
Calaq ilaa Watiin
631
0
17
Watiin ilaa Sharax
604
0
18
Sharax ilaa Duxaa
651
0
19
Duxaa iyo Layl
551
0
20
Layl ilaa Shamsi
593
0
21
Shamsi
487
0
22
Shamsi ilaa Balad
453
0
23
Balad
353
0
24
Balad ilaa Fajr
582
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
672
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
721
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
527
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
542
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
684
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
601
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
533
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
532
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
526
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
469
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
415
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
544
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
579
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
553
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
559
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
527
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
735
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
1055
1
43
Naba
927
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)