Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3175
5
2
Alnaas
1535
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2395
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1227
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1315
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
757
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
534
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
763
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
687
0
10
Humazat ilaa Takathur
600
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
619
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
631
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
641
0
14
Bayinah ilaa Qadri
544
0
15
Qadri ilaa Calaq
551
0
16
Calaq ilaa Watiin
514
0
17
Watiin ilaa Sharax
555
0
18
Sharax ilaa Duxaa
581
0
19
Duxaa iyo Layl
494
0
20
Layl ilaa Shamsi
530
0
21
Shamsi
459
0
22
Shamsi ilaa Balad
418
0
23
Balad
329
0
24
Balad ilaa Fajr
533
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
622
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
679
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
504
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
505
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
580
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
562
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
502
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
494
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
488
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
426
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
376
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
497
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
534
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
517
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
501
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
477
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
638
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
929
1
43
Naba
820
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)