Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3415
5
2
Alnaas
1668
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2582
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1334
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1446
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
854
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
569
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
826
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
737
0
10
Humazat ilaa Takathur
660
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
662
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
675
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
719
0
14
Bayinah ilaa Qadri
582
0
15
Qadri ilaa Calaq
690
0
16
Calaq ilaa Watiin
613
0
17
Watiin ilaa Sharax
597
0
18
Sharax ilaa Duxaa
641
0
19
Duxaa iyo Layl
543
0
20
Layl ilaa Shamsi
589
0
21
Shamsi
483
0
22
Shamsi ilaa Balad
443
0
23
Balad
350
0
24
Balad ilaa Fajr
578
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
670
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
719
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
523
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
536
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
671
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
598
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
529
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
528
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
514
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
459
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
408
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
530
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
576
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
548
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
544
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
507
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
725
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
1031
1
43
Naba
908
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)