Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3211
5
2
Alnaas
1558
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2432
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1241
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1326
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
783
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
542
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
769
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
694
0
10
Humazat ilaa Takathur
616
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
626
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
637
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
664
0
14
Bayinah ilaa Qadri
549
0
15
Qadri ilaa Calaq
624
0
16
Calaq ilaa Watiin
535
0
17
Watiin ilaa Sharax
562
0
18
Sharax ilaa Duxaa
600
0
19
Duxaa iyo Layl
497
0
20
Layl ilaa Shamsi
548
0
21
Shamsi
462
0
22
Shamsi ilaa Balad
421
0
23
Balad
334
0
24
Balad ilaa Fajr
545
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
629
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
687
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
509
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
509
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
599
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
572
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
509
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
503
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
492
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
435
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
385
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
505
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
548
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
522
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
506
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
481
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
645
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
956
1
43
Naba
845
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)