Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3379
5
2
Alnaas
1641
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2561
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1309
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1430
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
841
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
566
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
818
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
733
0
10
Humazat ilaa Takathur
655
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
656
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
671
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
710
0
14
Bayinah ilaa Qadri
578
0
15
Qadri ilaa Calaq
681
0
16
Calaq ilaa Watiin
596
0
17
Watiin ilaa Sharax
593
0
18
Sharax ilaa Duxaa
633
0
19
Duxaa iyo Layl
537
0
20
Layl ilaa Shamsi
588
0
21
Shamsi
482
0
22
Shamsi ilaa Balad
440
0
23
Balad
348
0
24
Balad ilaa Fajr
576
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
665
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
718
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
522
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
533
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
668
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
595
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
527
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
526
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
513
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
458
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
407
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
527
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
573
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
546
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
541
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
505
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
716
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
1021
1
43
Naba
895
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)