Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3157
5
2
Alnaas
1521
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2364
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1217
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1310
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
749
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
530
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
759
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
685
0
10
Humazat ilaa Takathur
598
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
617
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
630
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
633
0
14
Bayinah ilaa Qadri
542
0
15
Qadri ilaa Calaq
551
0
16
Calaq ilaa Watiin
502
0
17
Watiin ilaa Sharax
554
0
18
Sharax ilaa Duxaa
578
0
19
Duxaa iyo Layl
493
0
20
Layl ilaa Shamsi
524
0
21
Shamsi
458
0
22
Shamsi ilaa Balad
417
0
23
Balad
326
0
24
Balad ilaa Fajr
527
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
616
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
672
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
502
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
504
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
575
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
559
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
498
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
488
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
487
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
424
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
371
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
494
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
528
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
513
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
496
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
469
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
629
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
894
1
43
Naba
801
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)