Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3277
5
2
Alnaas
1595
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2482
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1252
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1342
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
804
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
552
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
796
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
708
0
10
Humazat ilaa Takathur
630
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
638
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
649
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
687
0
14
Bayinah ilaa Qadri
566
0
15
Qadri ilaa Calaq
652
0
16
Calaq ilaa Watiin
551
0
17
Watiin ilaa Sharax
569
0
18
Sharax ilaa Duxaa
607
0
19
Duxaa iyo Layl
502
0
20
Layl ilaa Shamsi
562
0
21
Shamsi
472
0
22
Shamsi ilaa Balad
429
0
23
Balad
339
0
24
Balad ilaa Fajr
555
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
643
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
706
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
512
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
521
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
629
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
578
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
516
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
517
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
502
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
450
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
393
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
513
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
562
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
532
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
530
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
490
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
675
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
983
1
43
Naba
863
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)