Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3251
5
2
Alnaas
1576
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2456
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1245
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1335
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
796
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
546
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
789
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
700
0
10
Humazat ilaa Takathur
621
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
631
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
645
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
680
0
14
Bayinah ilaa Qadri
559
0
15
Qadri ilaa Calaq
645
0
16
Calaq ilaa Watiin
543
0
17
Watiin ilaa Sharax
566
0
18
Sharax ilaa Duxaa
604
0
19
Duxaa iyo Layl
501
0
20
Layl ilaa Shamsi
557
0
21
Shamsi
472
0
22
Shamsi ilaa Balad
428
0
23
Balad
338
0
24
Balad ilaa Fajr
554
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
643
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
706
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
512
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
517
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
613
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
574
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
511
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
512
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
500
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
448
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
393
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
508
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
560
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
530
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
524
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
487
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
665
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
974
1
43
Naba
855
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)