Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3128
5
2
Alnaas
1513
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2331
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1204
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1304
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
738
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
528
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
755
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
680
0
10
Humazat ilaa Takathur
580
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
609
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
625
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
621
0
14
Bayinah ilaa Qadri
538
0
15
Qadri ilaa Calaq
540
0
16
Calaq ilaa Watiin
493
0
17
Watiin ilaa Sharax
551
0
18
Sharax ilaa Duxaa
566
0
19
Duxaa iyo Layl
491
0
20
Layl ilaa Shamsi
519
0
21
Shamsi
457
0
22
Shamsi ilaa Balad
416
0
23
Balad
324
0
24
Balad ilaa Fajr
520
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
609
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
667
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
496
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
501
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
570
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
553
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
495
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
486
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
475
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
420
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
368
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
486
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
525
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
511
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
488
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
460
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
615
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
852
1
43
Naba
776
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)