Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3310
5
2
Alnaas
1610
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2513
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1258
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1355
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
820
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
556
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
803
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
714
0
10
Humazat ilaa Takathur
633
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
643
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
654
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
692
0
14
Bayinah ilaa Qadri
568
0
15
Qadri ilaa Calaq
658
0
16
Calaq ilaa Watiin
562
0
17
Watiin ilaa Sharax
572
0
18
Sharax ilaa Duxaa
610
0
19
Duxaa iyo Layl
506
0
20
Layl ilaa Shamsi
566
0
21
Shamsi
475
0
22
Shamsi ilaa Balad
433
0
23
Balad
341
0
24
Balad ilaa Fajr
563
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
649
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
708
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
514
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
523
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
644
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
582
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
518
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
519
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
504
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
452
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
395
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
517
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
564
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
535
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
533
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
493
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
683
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
994
1
43
Naba
874
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)