Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3354
5
2
Alnaas
1633
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2541
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1300
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1375
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
835
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
564
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
813
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
727
0
10
Humazat ilaa Takathur
650
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
651
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
665
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
706
0
14
Bayinah ilaa Qadri
577
0
15
Qadri ilaa Calaq
676
0
16
Calaq ilaa Watiin
585
0
17
Watiin ilaa Sharax
588
0
18
Sharax ilaa Duxaa
624
0
19
Duxaa iyo Layl
515
0
20
Layl ilaa Shamsi
571
0
21
Shamsi
481
0
22
Shamsi ilaa Balad
438
0
23
Balad
347
0
24
Balad ilaa Fajr
574
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
658
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
716
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
520
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
531
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
662
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
590
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
523
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
525
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
510
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
457
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
404
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
524
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
571
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
543
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
539
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
504
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
710
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
1013
1
43
Naba
887
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)