Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
Faatixa
3456
5
2
Alnaas
1696
0
3
Qul acuudu Birabbil Falaq
2614
0
4
Birabil falaq iyo ikhlaas
1355
1
5
Ikhlaas1 ilaa Idaajaa
1469
0
6
Basabbix ila Kowthar 1 of 2
873
0
7
Basabbix ila Kowthar 2 of 2
575
0
8
Kowthar aayada 1aad ilaa Quraysh aayada 1add
831
0
9
Quraysh1 ilaa Humazat aayada 1aad
742
0
10
Humazat ilaa Takathur
663
0
11
Alhakum aayada 1aad ilaa Qaaricah
670
2
12
Qaaricah ilaa Zuzila aayada 4aad
681
0
13
Zuilzila iyo Bayinah
739
0
14
Bayinah ilaa Qadri
588
0
15
Qadri ilaa Calaq
704
0
16
Calaq ilaa Watiin
641
0
17
Watiin ilaa Sharax
604
0
18
Sharax ilaa Duxaa
656
0
19
Duxaa iyo Layl
553
0
20
Layl ilaa Shamsi
593
0
21
Shamsi
487
0
22
Shamsi ilaa Balad
453
0
23
Balad
353
0
24
Balad ilaa Fajr
584
0
25
Fajr aayada 9aad ilaa Fajr aayada 22aad
673
0
26
Fajri aayada 22aad ilaa Qaashiya aayada 2aad
721
0
27
Qaashiya aayada 2aad ilaa Qaashiya aayada 22aad
528
0
28
Qaashiya aayada 22aad ilaa Al-Aclaa aayada 7aad
542
0
29
Min illaa maashaa allah inahu yaclamul jahra ilaa wal-akhi
694
1
30
Aclaa aayada 17aad ilaa Daariq aayada 8aad
601
0
31
Daariq ayadda 9aad ilaa buruuj aayada 4aad
533
0
32
Buruuj aayada 4aad ilaa Inshiqaaq aayada 4aad
535
0
33
Inshiqaaq aayada 4aad ilaa Mudafifiin aayada 1aad
529
0
34
Mudafifiin ayadda 1aad ilaa Mudafifiin aayada 16aad
470
0
35
Mudafifiin aayada 16aad ilaa Mudafifiin aayada 26aad
415
0
36
Mudafifiin aayadda 27aad ilaa Infidaar aayada 6aad
548
0
37
Infidaar ayadda 6aad ilaa Kuwirad aayada 6aad
579
0
38
Kuwirat aayada 6aad ilaa Kuwirat aayada 17aad
554
0
39
Kuwirat aayada 17aad ilaa Cabasa aayada 4aad
560
0
40
Cabasa aayada 4aad ilaa Cabasa aayada 32aad
528
0
41
Cabasa aayada 36aad ilaa Naasicaad aayada 5aad
744
0
42
Naasicaad aayada 5aad ilaa Naasicaad aayada 26aad
1067
1
43
Naba
943
0
END
 
 
  Site Map  
Quran (Juzz cama)