CASHAR

No Casharka Views Posts
1
Muqadimo
1842
0
2
Xadiska 1aad
1864
1
3
Xadiska 2-11
1915
0
4
Xadiska 12aad
938
0
5
Xadiska 13-19
892
0
6
Xadiska 20-25
878
0
7
Xadiska 25-30
614
0
8
Xadiska 31-32
633
0
9
Xadiska 33-41
527
0
10
Xadiska 42-45
549
0
11
Xadiska 46-54
544
0
12
Xadiska 55-61
520
0
13
Xadiska 62-64
533
0
14
Xadiska 65-69
467
0
15
Xadiska 70-75
486
0
16
Xadiska 76-85
453
0
17
Xadiska 86-89
435
0
18
Xadiska 90-101
462
0
19
Xadiska 102-108
426
0
20
Xadiska 109-110
455
0
21
Xadiska 111-116
452
0
22
Xadiska 117-120
456
0
23
Xadiska 121aad
391
0
24
Xadiska 122-130
387
0
25
Xadiska 131-133
421
0
26
Xadiska 134-135
480
0
27
Xadiska 136-139
471
0
28
Xadiska 140-144
396
0
29
Xadiska 145-151
389
0
30
Xadiska 152-160
394
0
31
Xadiska 161-166
414
0
32
Xadiska 167-168
419
0
33
Xadiska 169-178
414
0
34
Xadiska 179-184
364
0
35
Xadiska 185-191
405
0
36
Xadiska 192-195
374
0
37
Xadiska 196-205
347
0
38
Xadiska 206-211
374
0
39
Xadiska 212-218
394
0
40
Axkamta Zekada
386
0
41
Xadiska 219-221
441
0
42
Xadiska 222-228
870
0
43
Xadiska 229-242
420
0
44
Xadiska 243-250
345
0
45
Xadiska 251-253
334
0
46
Xadiska 254-261
383
0
47
Axkamul Xaj
715
0
48
Xadiska 262-269
426
0
49
Xadiska 270-271
363
0
50
Xadiska 272-275
366
0
51
Xadiska 276-283
344
0
52
Xadiska 284-288
609
0
53
Xadiska 289-296
345
0
54
Xadiska 297-305
311
0
55
Xadiska 306-311
345
0
56
Xadiska 312-313
305
0
57
Xadiska 314-317
321
0
58
Xadiska 318-324
338
0
59
Xadiska 325-332
314
0
60
Xadiska 333-335
332
0
61
Xadiska 336-342
273
0
62
Xadiska 343-353
316
0
63
Xadiska 354-362
335
0
64
Xadiska 363-367
606
0
65
Xadiska 368-372
377
0
66
Masaaisha & Axkaamta dhaxalka
1460
0
67
Inmisa nasiib ayaa wax lagu dhaxlaa
316
0
68
Xadiska 373-376
626
1
69
Xadiska 377-381
334
0
70
Xadiska 382-388
356
0
71
Xadiska 389-392
315
0
72
Xadiska 393-394
273
0
73
Xadiska 395-396
274
0
74
Xadiska 397-399
309
0
75
Xadiska 400-406
357
0
76
Xadiska 407-413
325
0
77
Xadiska 414-420
414
0
78
Xadiska 421-425
491
0
79
Xadiska 426-430
347
0
80
Xadiska 431-436
290
0
81
Xadiska 437-438
277
0
82
Xadiska 439-454
313
0
83
Xadiska 455-462
309
0
84
Xadiska 463-474
320
0
85
Xadiska 475-479
267
0
86
Xadiska 480-491
317
0
87
Xadiska 492-497
294
0
88
Xadiska 498-510
263
0
89
Xadiska 511-515
346
0
90
Qatinka Kitaabka
432
0