CASHAR

No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
4256
1
2
ALBAQRA 20-40
2387
0
3
AL BAQRA 41-71
1007
0
4
ALBAQRA 72-101
752
0
5
AL BAQRA 102-133
705
0
6
AL BAQRA 134-157
606
0
7
AL BAQRA 158-180
487
0
8
AL BAQRA 181-202
531
0
9
AL BAQRA 203-224
471
1
10
AL BAQRA 225-238
577
0
11
AL BAQRA 233-253
545
0
12
AL BAQRA 254-274
554
0
13
AL BAQRA 275-281
423
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
638
0
15
ALICIRAAN 18-37
463
0
16
AALICIMRAAN 38-61
367
0
17
AALICIMRAAN 61-91
297
0
18
AALICIMRAAN91-118
307
0
19
AALICIMRAAN 119-140
307
0
20
AALICIMRAAN 141-159
295
0
21
AALICIMRAAN 159-188
324
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
464
0
23
ANISAA 15-32
422
0
24
ANISAA 33-43
361
0
25
ANISAA 44-65
308
0
26
ANISAA 66-87 -
307
0
27
ANISAA 88-112
299
0
28
ANISAA 113-135
316
0
29
ANISAA 136-156
264
0
30
ANISAA 157-176
280
0
31
AL MAA IDA 1-5
352
0
32
AL MAA IDA 6-22
354
0
33
AL MAA IDA 23-38
258
0
34
AL MAA IDA 39-42
238
0
35
AL MAA IDA 43-50
233
0
36
AL MAA IDA 51-71
285
0
37
AL MAA IDA 72-93
249
0
38
AL MAAIDA 94-117
257
0
39
AL ANCAAM 1-34
375
0
40
AL ANCAAM 35-69
258
0
41
AL ANCAAM 70-93
242
0
42
AL ANCAAM 94-115
248
0
43
AL ANCAAM 116-140
222
0
44
AL ANCAAM 141-153
237
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
296
0
46
AL ACRAAF 24-53
356
0
47
AL ACRAAF 54-86
347
0
48
AL ACRAAF 87-133
234
0
49
AL ACRAAF 134-154
228
0
50
AL ACRAAF 155-176
261
0
51
AL ACRAAF 177-206
257
0
52
AL ANFAAL 1-33
248
0
53
AL ANFAAL34-66
226
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
294
0
55
ATAWBA 17-39
278
0
56
ATAWBA 40-66
241
0
57
ATAWBA 67-97
245
0
58
ATAWBA 98-116
228
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
288
0
60
YUUNUS 8-37
268
0
61
YUUNUS 38-71
272
0
62
YUUNUS 72-107
211
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
303
0
64
HUUD 27-68
219
0
65
HUUD 69-97
214
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
307
0
67
YUUSUF 11-40
442
0
68
YUUSUF 40-74
263
0
69
YUUSUF 75-103
256
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
302
0
71
ARACDI 14-37
220
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
243
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
255
0
74
ALXIJIR 18-95
223
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
259
0
76
ANNAXLI 41-75
230
0
77
ANNAXLI 75-101
192
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
273
0
79
AL ISRAA7-37
275
0
80
AL ISRAA 38-69
233
0
81
AL ISRAA 69-106
227
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
494
0
83
AL KAHFI 22-52
330
0
84
AL KAHFI 53-82
252
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
342
0
86
MARYAMA 8-50
299
0
87
MARYAMA 50-85
273
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
387
0
89
DAAHAA 39-86
248
0
90
DAAHAA 87-124
230
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
369
0
92
AL ANBIYAA 28-79
283
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
280
0
94
AL XAJ 4-31
236
0
95
AL XAJ 31-55
220
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
256
0
97
ALMUMINUUN 8-60
214
0
98
ALMUMINUUN 61-114
208
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
383
0
100
ANNUUR 24-35
290
0
101
ANNUUR 35-54
246
0
102
ANNUUR 54-63
205
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
234
0
104
ALFURQAAN 33-59
252
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
341
0
106
ASHUCARAA 42-151
235
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
244
0
108
ANNAMLI 12-42
273
0
109
ANNAMLI 42-81
242
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
309
0
111
ALQASAS 18-45
348
0
112
ALQASAS 45-70
226
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
264
0
114
ALCANKABUUT 7-41
246
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
224
0
116
ARRUUM 5-30
194
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
257
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
317
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
208
0
120
ALAXZAAB 9-25
242
0
121
ALAXZAAB 25-37
193
0
122
ALAXZAAB 38-57
180
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
318
0
124
SABA 12-31
260
0
125
SABA31-52
182
0
126
SABA 153-FAADIR 24
347
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
427
0
128
YAASIIN 13-40
382
0
129
YAASIIN 40-69
256
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
284
0
131
ASSAAFAAT 29-99
249
0
132
ASSAAFAAT 100-169
235
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
249
0
134
SAAD 23-52
250
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
261
0
136
AZUMAR 6-33
242
0
137
AZUMAR 34-67
265
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
278
0
139
GHAAFIR 12-37
267
0
140
GHAAFIR 37-74
230
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
253
0
142
FUSILAT 15-44
218
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
234
0
144
ASHUURAA 14-38
205
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
200
0
146
AZUKHRUF 19-50
199
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
235
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
253
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
269
0
150
ALAXQAAF 10-26
222
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
250
0
152
SUURATU MUXD 12-34
214
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
259
0
154
ALFATXI 16-29
293
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
294
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
325
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
354
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
329
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
302
0
160
ANNAJMI 5-31
284
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
380
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
369
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
405
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
405
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
320
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
314
0
167
ALXASHRI 2-21
266
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
290
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
303
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
356
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
335
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
436
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
389
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
354
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
326
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
345
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
356
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
261
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
397
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
434
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
347
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
282
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
305
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
347
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
301
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
310
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
342
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
314
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
357
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
385
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
563
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
561
0
193
ANNASRI-ANNAAS
1095
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
450
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
611
0